Voor Wie?

Oorspronkelijk stond onze leefgemeenschap enkel open voor jongens en mannen. Dit was een bewuste keuze daar wij opmerkten dat een gemengde groep extra spanningen met zich meebrengt en dat men eerder geneigd is zich te richten op relatievorming naar de ander toe, dan te werken aan zijn of haar interne relatiebekwaamheid.

Afgelopen jaren hebben we meerdere hoogdringende hulpvragen gekregen van dames waardoor we genoodzaakt waren om van ons principe af te stappen. Toch blijft de oprichting van een dames–Kromme Boom een streefdoel. De problematiek van elk van de personen uit onze doelgroep is meervoudig en complex. We worden haast altijd geconfronteerd met een combinatie van problemen zoals verslaving, relationele problemen, psychische en/of gevoelsmatige nood, financiŽle moeilijkheden, boetes en gerechtelijke veroordelingen, administratief uitzichtloze situaties, verdwenen vertrouwen in zichzelf en in anderen. Deze mensen zien meestal geen uitkomst meer en de situatie is voor hun familie en/of partner onhoudbaar geworden. Na 29 jaar menen we te mogen stellen dat deze voornoemde problemen symptomen zijn van een vroegkinderlijk niet goed voelen. Daarom richten we ons dan ook op een structurele totaalaanpak met oog voor de emotionele basis waarop deze symptomen zijn gestoeld.

De jonge leeftijd van veel bewoners brengt een aantal bijkomende, specifieke problemen met zich mee: schoolmoeheid, psychische labiliteit, onhoudbare thuissituatie en experimenterend, crimineel of suïcidaal gedrag.

Naast het opvangen van mensen met een verscheidenheid aan problematieken richt De Kromme Boom zich ook tot een breder veld. Zo begeleidt De Kromme Boom jongeren die strafstudies of Time-outs krijgen op school. Stellen we alternatief gestraften te werk. De Jeugdwerking van De Kromme Boom richt zich tot scholen en jongeren voor educatieve en recreatieve ontspanningsmogelijkheden. De Kromme Boom stelt zijn deuren open voor studenten en stagairs. De Kromme Boom tracht een thuis te bieden aan elkeen, onafhankelijk of het hier om een hulpvrager gaat of niet.