Methodiek

Reeds 29 jaren zijn we een verzamelplaats van talenten, een plek waar elkeen een bijdrage kan leveren aan het veranderende karakter van De Kromme Boom. Wij weigeren mensen te etiketteren en/of te stigmatiseren. Vanuit de behoeften en verlangens van zij die hier komen aankloppen wordt er een persoonlijke psychopedagogische strategie uitgewerkt.

Er is één voorwaarde die we stellen aan elkeen die aan onze deur komt aankloppen: Men moet bereid zijn om op vrijwillige basis ernstig aan zijn ‘emotionele’ persoonlijkheidsproblematiek te werken. We stellen hiervoor een gemiddelde verblijfsduur van 2 jaar voorop. Iets dat jaren scheefgroeit krijg je niet recht op 6 maand.

In de leef–en werkgemeenschap met 24 uur op 24–permanentie wordt gestreefd naar inzicht in het eigen functioneren om van daaruit te komen tot een emotioneel en verstandelijk bewuste gedragsbepaling. Door mensen een totaalpakket aan te bieden van wonen, werken, therapeutische begeleiding en ontspanning slagen zij erin om een thuisgevoel te creëren en nieuwe constructieve keuzes te maken. In dat drieluik wonen – werken/studeren en ontspannen, neemt elke factor een even belangrijke plaats in. Het is van primordiaal belang dat elke bewoner zich goed in zijn vel voelt. De klok rond is er de mogelijkheid tot dialoog om dit goed voelen te bereiken. Bewust stappen we af van het stringente onderscheid tussen ‘bewoner’ en ‘begeleider’. Voor elkeen dient De Kromme Boom een thuissituatie te zijn waarin op basis van gelijkwaardigheid en fundamentele eerlijkheid met elkaar in relatie wordt getreden. Om dat te kunnen bereiken blijft het project kleinschalig. De stafmedewerkers laten zich bijstaan door specialisten op diverse terreinen en door bekwame instructeurs voor de werkopleiding. Het beschermend kader betekent dat er voor de bewoners ruimte vrijkomt om te kijken naar, en te werken aan, hun persoonlijkheidsstructuur. Vroegkinderlijke negatieve keuzes worden via een structurele totaalaanpak omgebogen tot een positieve groeidynamiek met een realistische (her)integratie in de maatschappij als doel.