Historiek

Vanaf 1978 ontmoette de familie Boes vele broeders van Glorieux. Het gedachtegoed van S.M. Glorieux en het vraagstuk “Wat is Christen zijn?” creëerde een filosofische dialoog tussen het ‘gezin’ en de ‘broeders’. Binnen die spiritualiteit ontstonden (h)echte vriendschapsbanden.

“Geen aalmoes, maar zelfredzaamheid!”

Op 11 november 1983 ontfermt Walter Boes zich over de eerste jongen. “Geen woorden, maar daden!”

21 januari 1985 stichtingsdatum. Vier vrienden stichtten statutair vzw De Kromme Boom.

Art. 3. § 4.: “De activiteit van de vereniging steunt op de beginselen die eigen zijn aan een christelijke levensvisie.”

“Echt pluralisme werd van bij de start ons credo.”

broeder hector

13 mei 1987: Transactionele Analyse (T.A.) werd professioneel als therapeutisch gespreksmodel geïntroduceerd binnen de werking van vzw De Kromme Boom. We werden ervaringsdeskundigen mede dankzij de hulpvragers, want “Ik ben OK – Jij bent OK”. We leerden problemen structureel aan te pakken in plaats van aan symptoombehandeling te doen. De 8 - 8 - 8 tijdsstructurering, wonen – werken – ontspannen, werd sindsdien ons succesvol leidmotief, zonder beperking in verblijfsduur. Er ontstond een therapeutische leefgemeenschap. ‘tehuis’ werd een ‘thuis’.

oud gebouw

15 februari 1995: in de schoot van vzw De Kromme Boom stichtten we vzw Sociale Werkplaats. Door te participeren aan de studie van de Koning Boudewijnstichting: “Werken aan werk, flexibele arbeidsmodellen voor de armsten” richtten we op het domein Slotendries een sociale zorgboerderij op. Vijf doelgroepwerknemers kregen daardoor een basisinkomen waarmee ze hun verblijfskosten konden betalen en tegelijkertijd voorzagen we in de eigen voedselvoorziening. Anno 2011 beschikken we over 15 Gesco-statuten, waarbij we ook externen een sociale arbeidsplaats aanbieden.

poort slotendries

Vanaf 1 januari 1997 kregen we voor één symbolische frank het domein Slotendries van de Zusters Van Liefde in erfpacht voor 99 jaar.

1996 – 2003: Een stoet van mensen met het hart op de juiste plaats realiseerden samen met de bewoners van vzw De Kromme Boom een warm nest als ontmoetingsplaats. Sociale economie en reguliere economie gaven elkaar de hand in de sociale werkplaats.

“Atelier werd kerk en kerk werd atelier.”

leefhuis

2004: oprichting CVBASO (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk) ‘De Vrienden van De Kromme Boom’ en vzw Partimonium. Om in Gent als groene biotoop ruimtelijk te kunnen blijven groeien en bloeien betrokken we deskundigen bij het materiële beheer van vzw De Kromme Boom. De oprichting van vzw Patrimonium en de cvbaso garandeert zo de levenskansen van vzw De Kromme Boom dankzij een waaier aan aandeelhouders.

Juli 2006: Jeugdwerking Tabula Rasa vzw vormt de jongste spruit aan de stevige bonsaiboom die vzw De Kromme Boom ondertussen geworden is.

2 - 3 april 2011: tijdens dit weekend heropenen we onze commerciële toegangspoort tot vzw De Kromme Boom: “Groenhof St.-Joseph”.