Doelstelling

De uiteindelijke doelstelling van een verblijf in De Kromme Boom is altijd de sociale (her)integratie van diegenen die komen aankloppen. Voor velen onder hen is integratie in de minimaatschappij van De Kromme Boom een eerste stap op weg daarnaartoe. Pas daarna is (her)integratie in de grotere buitenwereld op een positieve manier in alle aspecten mogelijk: op het vlak van wonen, werken, zelfredzaamheid, interne emotionele stabiliteit, duurzame relatieopbouw en sociaal contact in het algemeen. In dat proces kan De Kromme Boom als blijvend vangnet fungeren, ook met de nodige nazorg zoals in een normale thuissituatie. Elkeen kan er op elk ogenblik terecht met om het even welke vraag of probleem. De bewoners hebben trouwens dezelfde rechten en plichten als de stafmedewerkers. In De Kromme Boom mag je de eerste dag ‘kansarm’ zijn, vanaf de tweede dag word je beschouwd als stafmedewerker en verwacht men dat je draagt wat je kan dragen.